top of page
Image_20230522_0004_2_edited.jpg

lilla Ellen key

waldorfförskola

rönnbär_edited.png

Välkommen till lilla Ellen key waldorfförskola

Här på Lilla Ellen Key Waldorfförskola arbetar vi för att skapa en lugn och trygg vardag för barnen, där det finns utrymme för ro och för att leka. Barnens fria lek är i fokus, och pedagogerna finns nära till hands för att vägleda utan att styra. Leken varvas med styrda aktiviteter.


På förskolan vill vi erbjuda barnet en trygg och positiv plats där vi pedagoger ser och möter varje barn utifrån dess behov och personlighet för att på så sätt skapa bästa möjliga förutsättningar för barnet att växa till en trygg människa som finner sin egen väg i världen. Vår verksamhet grundar sig i waldorfpedagogiken som kommer ur den antroposofiska människosynen. Verksamheten utgår ifrån Skolverkets Läroplan för förskolan samt den waldorfpedagogiska läroplanen En väg till frihet.

Image_20230522_0004_2_edited.jpg
blomma 22.png

Rytmen

Rytmen är central i vårt arbete för att skapa trygghet och igenkänning för barnen. Dags- vecko- och årstidsrytmen utgör grunden för hela vårt arbete, med årstiderna som en tydlig röd tråd. Varje förskoledag är strukturerad på liknande sätt med en genomtänkt balans mellan aktivitet och vila samt lek ute och inne.

 

För de yngsta barnen blir dagens återkommande rytm och göromål med samling, sånger, ramsor, dockspel och omsorg en trygg bas utifrån vilken barnen vågar leka, utforska och utvecklas. Det dagligt återkommande varvas med vissa aktiviteter, exempelvis bakning, promenader till parken samt skapande verksamhet.


Hos de äldre barnen genomförs samlingar med sång, rim och ramsor, sagoberättande samt styrda pedagogiska aktiviteter, exempelvis baka, måla, modellera, hantverk, eurytmi och utflykt. I de pedagogiska aktiviteterna blir veckorytmen synlig när varje veckodag erbjuder en ny aktivitet.


Årets rytm blir tydlig genom årstidernas skiftningar. Verksamheten bygger på naturens skiftning och förändring, där sagor, samlingar och aktiviter är inspirerade och beroende av årstidens kvaliteter. Varje årstid avslutas med en årstidsfest tillsammans med barnen.

blomma2.png

Grupperna & lokalerna

I grupperna för de yngre barnen, 1,5-3 år, arbetar vi med fyra-fem barn i varje grupp.

 

De yngsta barnen är ännu inga gruppbarn så pedagogen arbetar nära barnen för att på ett kärleks- och lekfullt sätt lära barnen att leva tillsammans med andra.

 

De äldre barnen, 3-5 år, går i grupper om nio barn. Här får barnen utveckla sin sociala förmåga med pedagogen som vägledare. Fri lek och styrd aktivitet avlöser varandra för att skapa en balanserad dag av aktivitet och vila. Varje grupp har en ansvarspedagog vilken blir barnets anknytningsperson på förskolan. Vår målsättning är att barnet ska få möta samma pedagog varje dag och att denne ska följa barnet från lämning till hämtning.

Våra lokaler är nya och ändamålsenligt byggda. Varje barngrupp har ett rum där de leker, äter och vilar. Vi vill att rummen ska inge lugn och harmoni, därför är det sparsamt med konst uppsatt och väggarna är mjukt laserade. Vi är en giftfri förskola och alla våra leksaker är gjorda i naturmaterial så som trä, ull och tyg. Våra gårdar är stora och erbjuder barnen goda möjligheter till rörelse och lek.

Image_20230522_0004_2_edited.jpg

Förebilder och efterhärmningen

Föräldra-samarbetet

Barn i förskoleåldern härmar sin omgivning, därför arbetar pedagogerna utifrån förebild och efterhärmning. Pedagogen blir en förebild för barnen och ägnar sig åt meningsfulla och genomtänkta uppgifter under dagarna som barnet kan härma. Efterhärmningen blir ett sätt för barnet att utvecklas och lära sig.

På Lilla Ellen Key ser vi föräldrasamarbete som en viktig del i barnets sammanhang på förskolan.


Under året bjuder vi in till föräldramöten, utvecklingssamtal och gemensamma aktiviteter såsom trädgårdseftermiddag, årstidsfester samt seminarium för föräldrar.

blomma5.png

Maten

VI äter lakto-ovo-vegetarisk kost, ekologisk, och i stor utsträckning biodynamisk, mat som lagas från grunden i vårt eget kök. Maten följer en veckorytm där maträtter återkommer på specifika dagar.

blomma3.png
blomma4.png

Kontakta oss

Ni är varmt välkomna att höra av er till vår rektor Gabriella La Torre för mer information eller evenutellla frågor.

bottom of page